8 linjer Hydrolicer Model 6 med 3 x Hydroflow per linje.

NYHET! Vi har nå forbedret vår hydrolicer ytterligere og har innstallert 8 nye Hydroflower. Dette sikrer en enda bedre fiskevelferd.

Verdens største avlusingsenhet. Det er en Hydrolicer Model 6, helt uten fiskepumper og med 8 linjer.

Stor kapasitet under full drift.

Utstyret er montert om bord i MS Steyer som er 59 meter lang og 15 meter bred.

Alle fiskestørrelser

Dette systemet er spesiallaget for å avluse stor fisk, men fungerer godt på fiskestørrelser fra 0,5-12kg. Målet er å kunne bidra til at fisken kan vokse seg stor selv i perioder med høyt lusepress.

Konseptet fordrer at man har en ledig merd ved oppstart.

Fiskevelferd

Hele avlusingssystemet er bygd rettlinjet uten svinger, noe som sikrer høy fiskevelferd. 

Leder for avlusing i Aqua Pharma, Roy Strøm og Frank Øren fra Hydrolicer har jobbet nært sammen for å få fram denne løsningen.

Med Hydrolicer model 6, går rensefisken gjennom systemet sammen med laksen.

Avluser fisk ved bruk av sjøvann

Den totale løftehøyden for systemet er cirka 2,7 meter, som igjen sikrer fisken fra vakuumskader. Den store kapasiteten gjør at det kan behandles en hel merd med kun en trenging med kulerekke. Dette gir god fiskevelferd og lavere kostnad for oppdretter.

Ejektorbasert pumpeløsning

For å avluse stor fisk har vi valgt å erstatte de tradisjonelle fiskepumpene med tre ejektorerpumper på hver linje. 

CIP Vaskesystem

Steyer har et nyutviklet CIP (Clean in Place) vaskesystem som sikrer god hygiene, både i rør og pumper. Systemet er utviklet av Aquatiq Hygiene Systems AS.

Crew

Under avslusing har vi fiskehelsepersonel, avlusingsledere og erfarent crew som kjører hele prosessen. Dette sikrer kvalitet i alle ledd.

Forespør behandling

Ta kontakt med oss for å bestille avlusing, samt utarbeide et endelig tilbud.

LES MER OM STEYER HER

Bestilling eller spørsmål:

Elvin Bugge

Daglig leder 
Aqua Pharma AS
+47 91 10 11 12 
elvin.bugge@aquatiq.com

Roy Strøm

Treatment Spesialist
Aqua Pharma AS
+47 948 70 381
roy.strom@aqua-pharma.com

 

 

Båtspesifikasjoner

MS Steyer - Spec

Ressurspersoner

Ansatte Aqua Pharma

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Arne Wråli

Logistics Manager
Aqua Pharma
+47 417 67 918
arne.wrali@aqua-pharma.com

Roy Strøm

Treatment specialist
Aqua Pharma
+47 948 70 381
roy.strom@aqua-pharma.com

Verdens-største-avlusingsenhet-på-AquaNor-Foto-Kristoffer-Nær-Ytterland.jpg
aquatiq-hydrolicer-4.jpg
Bilde Steyer front.jpg