Miljøvennlig behandling av parasitter.

 

H2O2 er ett vannmolekyl med ett ekstra oksygenatom. Vannmolekylet er bærer av oksygenatomet. Dette fører en oksiderende effekt og stoffet brytes raskt ned til oksygen og vann.

Paramove®

Paramove® er ett "Food Grade" godkjent legemiddel for parasittbehandling i akvakultur (H2O2). Stoffet er effektivt mot både lus og AGD. 

 

Konsept

Dette innovative konseptet utføres i samarbeid med våre søsterselskaper Aquatiq® Hygiene Systems, Haugaland Shipping og vår samarbeidspartner rundt mærdbehandlinger, AQS. 

Vår nyutviklede doseringsmetode har gitt en svært høy effektivitet og høy fiskevelferd.

 

Parasitter

Laks:

Sealice and Amoebic Gill Disease (AGD)

Ørret:

Sealice

Kingfish:

Gill- and skin fluk

Seabream:

Gill-parasites

 

Her er MS FIGHTER nå

BÅTSPESIFIKASJONER

 

Se konsept video under.

Bestilling eller spørsmål:

Arne Wråli

Logistikkleder
Aqua Pharma AS
+47 417 67 918
arne@aqua-pharma.no

båtspesifikasjoner

MS Fighter - Spec

Kontakt oss

Ansatte Aqua Pharma

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Arne Wråli

Logistics Manager
Aqua Pharma
+47 417 67 918
arne.wrali@aqua-pharma.com

Roy Strøm

Treatment specialist
Aqua Pharma
+47 948 70 381
roy.strom@aqua-pharma.com